Lịch công tác

KẾ HOẠCH - Thi thử THPT quốc gia lần thứ 3, năm học 2016 – 2017


SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
 Trường THPT Hiệp Hòa số 3
Số: 21/KH-HH3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hiệp Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thi thử THPT quốc gia lần thứ 3. Năm học 2016 – 2017
Thực hiện kế hoạch số 108/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/02/2017 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc tổ chức ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017. Trường THPT Hiệp Hòa số 3 xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử cho HS như sau:
I. Mục đích - Yêu cầu
- Đánh giá chất lượng học tập 9 môn thi THPT Quốc Gia: Toán học, Ngữ văn, Tiếng
Anh, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Địa lí, Lịch sử, GDCD
- Tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy chế thi, áp lực thi, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào bài làm, nhất là kỹ năng thi trắc nghiệm đối với học sinh khối 12.
- Kết quả của cuộc thi:
+ Làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp dạy - học, ôn thi của nhà trường, gáo viên trong thời gian tới.
+ Làm cơ sở để học sinh quyết định sự chọn lựa trường thi phù hợp.
- Yêu cầu: Đảm bảo sự nghiêm túc, khách quan, công bằng trong kiểm tra - đánh giá. Đề thi bám sát cấu trúc đề THPT Quốc gia.
II. Lịch thi


Thứ, ngày

T.gian

Môn

Hình thức thi

Thời gian phát đề

Thời gian làm bài

Thứ 6 31/03/2017

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Toán học

Trắc nghiệm 

14 giờ 20 phút

90 phút

Thứ 7 01/04/2017

Sáng

KHTN (Lý, Hóa, Sinh)

Trắc nghiệm 

7 giờ 30 phút

150 phút

Chiều

Tiếng Anh

Trắc nghiệm 

14 giờ 20 phút

60 phút

CN 02/04/2017

Sáng

KHXH (Sử, Địa, GDCD)

Trắc nghiệm 

7 giờ 30 phút

150 phút
III. Mức độ đề thi và giới hạn thi
- Mức độ đề: Theo cấu trúc của Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT phụ trách ra đề
- Kiến thức: Từ đầu năm học đến hết tuần 32
IV. Tổ chức thực hiện
1. BGH thông báo kế hoạch thi đến toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường nắm được
2. Giáo viên chủ nhiệm quán triệt đến học sinh về mục đích, yêu cầu của kỳ thi đồng thời thông báo kế hoạch thi thử đến phụ huynh học sinh nắm được, qua đó đề nghị phụ huynh có biện pháp nhắc nhở các em thường xuyên trong học tập và ôn tập.
V. Một số chú ý:
1. Bài thi tổ hợp các em học sinh làm bài trên cùng 1 phiếu TN (120 câu)
2. Các em học sinh ôn tập kiến thức từ đầu năm đến hết tuần 32.
3. 100% Học sinh tham gia dự thi đầy đủ.
Nơi nhận:
- Các tổ chuyên môn, GVCN;
- HS, PHHS;
- Lưu VT; Bản điện tử:
Website của trường


P.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TOÀNhttps://lh3.googleusercontent.com/lEJ6zNeixvwpP2iLIUXN9wmTWphTvB11IyPDy4ysgCSJxXk_sH5ANDeH9-g1UlnGsQwDmF1-lXPOh8KkChOcC8HOwkRs0beuLmmRLpJUdSNLEU2zVxFnO6HDUTpPVOrGFLKaFY2sevyRbCCJ_yiznlX_v0nKb5spLP5FWo4Ad_D0qTFV9NgcDWcWFKe3rl4CQUzbliadYOmB-a4tF_NaZn4UT4vGLJKaGN6jk12npBqbXAvvnmbuTl-Bb58LbhIk-cmX9skqkL-Qjp4w1rNm1C6YlE1QH6yQQ00BYQgs72yOHE94qlIOwSTsbXQkr4P4Cjbhz6zLGPirQERfrRoJiGQhACQNonyoczlAaFos2M9Y0TnkZ8tY_XMJOt-eclh4S1RIkxdQz00yaIed-AndosbHQq7CR69ppi4hMKHovjJ7yNXtn0ARS6mVsruH_xdrzxRj84D_LsfP43Rg1dRtE5D-IVM9vwUrFSRxqXVZlwPfeXyY5JQvgg0tEZGyJ8L_ibBGgKSVWxqdLxnMXduSyonhTGnWcs_Zdw67_wBzxpb5A26P-lBCjt8r28ZuLtZhWmQMP9kYCzyV3mnWagoP9MS3JfelGYXfejnrB6g=w480-h367-no

Không có nhận xét nào