Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

THƯ VIỆN SỐ

 1. PHẦN ĐỌC ONLINE
  1. Sách giáo khoa/ Sách bài tập
   1. Toán học
   2. Vật lý
   3. Hóa học
   4. Sinh học
   5. Ngữ văn
   6. Tiếng Anh
   7. Lịch sử
   8. Địa lý
   9. GDCD/GDKTPL
   10. Tin học
   11. GDQP
   12. Công nghệ
  2. Sách nghiệp vụ giáo viên
   1. Các văn bản Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, ngành, liên Bộ hên ngành, các tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông.

   2. Tải lên văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, bộ ngành liên quan đến cán bộ công chức, viên chức.

   3. Tải lên các văn bản liên quan đến nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh.

   4. Các sách bồi (dưỡng về nghiệp vụ sư phạm).

   5. Các sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo từng chu kỳ.

  3. Sách tham khảo - Lớp 10
   1. Toán học
   2. Vật lý
   3. Hóa học
   4. Sinh học
   5. Ngữ văn
   6. Tiếng Anh
   7. Lịch sử
   8. Địa lý
   9. GDCD/GDKTPL
   10. Tin học
   11. GDQP
   12. Công nghệ
  4. Sách tham khảo - Lớp 11
   1. Toán học
   2. Vật lý
   3. Hóa học
   4. Sinh học
   5. Ngữ văn
   6. Tiếng Anh
   7. Lịch sử
   8. Địa lý
   9. GDCD/GDKTPL
   10. Tin học
   11. GDQP
   12. Công nghệ
  5. Sách tham khảo - Lớp 12
   1. Toán học
   2. Vật lý
   3. Hóa học
   4. Sinh học
   5. Ngữ văn
   6. Tiếng Anh
   7. Lịch sử
   8. Địa lý
   9. GDCD/GDKTPL
   10. Tin học
   11. GDQP
   12. Công nghệ
  6. Các sách công cụ, tra cứu: từ điển, tác phẩm kinh điển

   1. Tư tưởng Hồ Chí Minh
   2. Từ điển
   3. Tác phẩm văn học kinh điển
   4. Sách sử ký
  7. Sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ các kiến thức chung về tâm lý, nghệ thuật sống, hướng nghiệp

   1. Tâm lý nghệ thuật sống
   2. Hướng nghiệp
   3. Phát triển bản thân
   4. Tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ
   5. Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
   6. Tài liệu bồi dưỡng tin học
  8. Sách phục vụ các nhu cầu về mở rộng, nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi

   1. Toán học
   2. Vật lý
   3. Hóa học
   4. Sinh học
   5. Ngữ văn
   6. Tiếng Anh
   7. Lịch sử
   8. Địa lý
   9. GDCD/GDKTPL
   10. Tin học
   11. Công nghệ
 2. TRA CỨU và ĐĂNG KÝ MƯỢN TRẢ ONLINE
  1. Tra cứu sách.
  2. Hướng dẫn sử dụng và link đăng kí mượn/ trả sách.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét