Lịch công tác

LIÊN HỆ


Tùy theo mục đích mà chọn một trong các cách liên hệ sau:
1) Trực tiếp đến Trường THPT Hiệp Hòa số 3
2) Điện thoại/Email
             2.1) Điện thoại: 0204.3563 235
             2.2) Email: thpthiephoa3@bacgiang.edu.vn
3) Gửi thông tin qua Form dưới đây:
        Tên của bạn :
           
        Email của bạn: (bắt buộc)
           
        Nội dung: (bắt buộc)
           
                                                    

Không có nhận xét nào