Lịch công tác

Một số hình ảnh của lễ kết nạp đoàn viên mới, ngày 23/12/2017

clip_image002

clip_image004clip_image006clip_image008clip_image010clip_image012clip_image014clip_image016clip_image018clip_image020clip_image022clip_image050clip_image052

Không có nhận xét nào