Lịch công tác

Kế hoạch hoàn thành điểm và sơ kết học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Thứ - Ngày
Nội dung công việc

Thứ 3
02/01/2018

- Dạy và học theo TKB hoàn thành chương trình học kỳ 1. Các bộ môn kiểm tra bù cho học sinh thiếu điểm.
- Các môn: Văn, Sử 11,12; Toán 10, 11, 12; T.Anh 10, 11, 12; Lý 10, 12; Hóa 11,12; Sinh 10, 12, GDCD 10, 12; Địa 11, 12 Nộp điểm về đ/c Tuân trước 11 giờ.
- GVCN nộp báo cáo chủ nhiệm tháng 12.

Thứ 4
03/01/2018

- Dạy theo TKB và hoàn thành chương trình học kỳ 1.
- 09 giờ 00 hoàn thành chấm bài HK.
- 11 giờ 00 Các bộ môn nộp file điểm về thư ký (đ/c Tuân).
- đ/c Tuân in bảng điểm tổng hợp các lớp giao đ/c Luyến. đ/c Luyến tổng hợp bài thi của các lớp và tổ chức trả bài cho HS đối chiếu, sau đó thu lại lưu theo qui định. Bài phúc khảo nộp về thày Tuân trước 11 giờ 00 ngày 4/01/2018.

Thứ 5
04/01/2018

- Dạy và hoàn thành chương trình học kỳ 1.
- 14 giờ 30: Nhóm trưởng, tổ trưởng các bộ môn chấm phúc khảo bài thi cho HS theo qui định.
- 16 giờ 00 bộ phận thư ký ắp điểm vào SMAS.

Thứ 6
05/01/2018

- Dạy và hoàn thành chương trình học kỳ 1.
- GVCN nhận dự kiến xếp loại hạnh kiểm (qua mail). Từ 16 giờ GVCN tổng kết điểm của lớp trong SMAS chuẩn bị cho thứ 7 sinh hoạt lớp.
- Giáo viên bộ môn tự tổng kết điểm và in bảng điểm từ SMAS và đối chiếu với sổ gọi tên ghi điểm và đọc điểm cho HS đối chiếu, chính xác thì vào điểm trong sổ gọi tên ghi điểm các lớp và học bạ.
- GVCN rà soát sổ ghi đầu bài, ký nhận xét đầy đủ các nội dung còn thiếu.
- 16 giờ 00 hoàn thành thông báo điểm cho học sinh.


Thứ 7
06/01/2018

- Học theo TKB, hoàn thành chương trình học kỳ 1.
- GVCN công bố kết quả dự kiến xếp loại hạnh kiểm, học lực, danh hiệu thi đua. Lập danh sách HSG, HS tiên tiến nộp về đ/c Ánh. Những Đề xuất thay đổi HK (nếu có) trình bầy trong buổi họp GVCN tuần 20.
- GVCN tự tổ chức kiểm tra, đối chiếu việc vào điểm các môn trong sổ gọi tên ghi điểm của lớp và báo cáo đ/c Toàn (mẫu kiểm tra đ/c Bích cấp).
- Các lớp sinh hoạt lớp tiết 3,4.
- Văn phòng thu sổ ghi đầu bài kỳ 1. Kiểm tra việc thực hiện ghi, ký sổ và thực hiện tiến độ PPCTr các lớp của GV.
Thứ 2 (8/01/2018) nghỉ hết học kỳ 1

Thứ 3
09/01/2018

- Học chương trình học kỳ 2 theo TKB
- Các tổ chuyên môn rà soát các loại hồ sơ giáo dục của tổ, của GV. Kiểm tra hồ sơ GV và nộp biên bản về đ/c Ánh.
- GV hoàn thiện hồ sơ GD, tự kiểm tra và báo cáo bằng văn bản (mẫu trong mail) nộp về tổ trưởng. Tổ trưởng tổ chức kiểm tra hồ sơ GV và nộp KQ về đ/c Toàn cùng biên bản GV tự kiểm tra. Hồ sơ tổ trưởng quản lí lưu tại tổ.

Thứ 4
10/01/2018
- Các lớp học BT theo TKB.
- Tiết 4,5 chiều, Họp GVCN lớp. ND Sơ kết công tác chủ nhiệm kỳ 1.
- Các tổ chuyên môn, ĐTN, CĐ, VP tổng hợp kết quả HK 1 nộp đ/c Toàn để chuẩn bị cho họp liên tịch và sơ kết toàn trường.

Thứ 5
11/01/2018

- Tiết 4,5 chiều. Các tổ chuyên môn họp, sơ kết học kỳ ở tổ và phê duyệt các kế hoạch đã triển khai học kỳ 2. Cuối cuộc họp: Tổ trưởng nộp phiếu chấm điểm thi đua tháng 11, 12 và kết quả xếp loại thi đua HK1 về đ/c Toàn.
- Hoàn thiện việc vào điểm trong học bạ kỳ 1.

Thứ 6
12/01/2018

- Học theo TKB
- Văn phòng chuẩn bị điều kiện cho Sơ kết HK 1.
- Họp liên tịch, thông qua kết quả sơ kết HK 1.

Thứ 7
13/01/2018

- Học theo TKB
- Các lớp sinh hoạt, thông báo các kết quả học tập, rèn luyện và danh hiệu thi đua học kỳ 1 cho HS.
- GVCN Hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh trong sổ gọi tên ghi điểm. – GVCN bắt đầu vào điểm TBCM kỳ 1 và XL kỳ 1 trong học bạ. Hạn 18/01/2017 xong.

Thứ 2
15/01/2018
- Tiết 1,2 sáng, Sơ kết học kỳ 1 toàn trường.
- Tiết 4,5 chiều, Sơ kết học kỳ 1 tại hội đồng.

https://lh3.googleusercontent.com/54rf8cVUir7KcuF207DZ7sDoxkf2DwNm8Kyr3DCqGOHEkbzKvI9VB3aAsVncZljhBqszb6vqqvx-Nawu9K_F--TytwnQHUMlKWEKqPLgqULV_YUcDwpuhtioxUOytH9RjppyFCM17pK7ANXZsJUHiPzoWkEv0VOtRDvPr6nL99AXIxKaOEo7Sl0oA6cNVaz_5N6ZdZamhrgIp_-2TBeD8MZgqjBbUbwiHGBl3JafLyOfmDmHgzi4is9Y8HmaJ5AbFYWcrrXV4Z34JkaLl_xKKXezideGLko8EanXMJjhe0Pa0kxtafofljrpm75B5_vao6w9zCSsrw10_0jvx4d-4cToKAO4wrFRxK_V07PCTQJlXssqrS6HIe28eBCJ2YIXhUuXcn6bTM7qSSGqe1diXqQK9p3PKQGsVATkGvkR7yqWGikAVdtml4GkthzQGat63ZjmhTZ-zWHBk3_6ykEcpGDaIh4AwsDkWDrMBfPGfRo7Mok4lw_tzDg0Qdi5LbQhEEPnEKJj8qB9yGKfAzd_luAXrIVxDtXAUX3uc_9EPaqKpR5ZzLS0Q9WCo06De997Z4JF0KTuuAURK6F-W4NP6oVq_BhL--vRvQb9ecQ=w204-h200-no
Hiệp Hòa, ngày 02/01/2018

P.Hiệu trưởng

 (Đã ký)

Nguyễn Đức Toàn

Không có nhận xét nào