Lịch công tác

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2020 tất cả các môn thi


So với đề thi năm 2019 thì đề thi THPT Quốc gia năm 2020 vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi và chỉ thay đổi trong nội dung của từng câu hỏi. Các câu hỏi sẽ dựa trên tổng quan về phạm vị kiến thức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chính thức.
Theo như đề thi các năm trước của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có nội dung kiến thức của chương trình lớp 11 và lớp 10 tuy không nhiều nhưng các bạn vẫn lưu ý ôn tập những phần kiến thức quan trọng để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

1. MÔN TOÁN

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
 
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019:

>> Tham khảo đề thi thử Toán 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787

2. MÔN VẬT LÝ

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử Vật Lý 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787


3. MÔN HÓA

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử Hóa Học 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787


4. MÔN SINH

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử Sinh Học 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787

5. MÔN TIẾNG ANH

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử Tiếng Anh 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787

6. MÔN LỊCH SỬ

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử Lịch Sử 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787


7. MÔN ĐỊA LÝ

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử Địa Lý 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787


8. MÔN GDCD

Dưới đây là cấu trúc em cần phải nhớ
>> Tham khảo đề thi chính thức 2019: Tải về
>> Tham khảo đề thi thử GDCD 2020: Tải về newicon_vi-gif.2787 
Theo 7scv

Không có nhận xét nào