Tiêu điểm

Hướng dẫn đầy đủ Microsoft TEAMS để dạy và học trực tuyến

Để phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, các thầy/cô giáo và các em học sinh thực hiên theo các Video dưới đây

CHÚ Ý: Tài khoản học trực tuyến của trường THPT Hiệp Hòa số 3 có dạng 
têntàikhoản@thpthiephoa3.edu.vn
Đối với các em học sinh chỉ cần xem Video 1, 2 hoặc nếu sử dụng điện thoại xem video (*)
1. Kích hoạt tài khoản Office 365 trong lần đầu tiên

2. Download và cài đặt Microsoft Teams


(*) Tải ứng dụng Microsoft Teams, đăng nhập, và học trực tuyến trên điện thoại cho học sinh
3. Tạo lớp học (Team) và kênh (Channel) trong Microsoft Teams


4. Tạo một cuộc họp/buổi học trên Microsoft Teams


5. Chia sẻ liên kết để tham gia một cuộc họp/buổi học trên Microsoft Teams


6. Video hướng dẫn tổ chức dạy học trên Microsoft TEAMS dành cho giáo viên của cô Kim Anh
Các videos 1, 2, 3, 4, 5 là hướng dẫn của Cộng đồng giáo dục Microsoft Việt Nam
Các thầy/cô xem thêm các videos khác tại https://www.youtube.com/results?search_query=hướng+dẫn+sử+dụng+microsoft+teams
Lê Văn Chuyên

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.