Tiêu điểm

Hướng dẫn học sinh đăng nhập lần đầu và thay đổi mật khẩu tài khoản Office 365 Education

HƯỚNG DẪN 
Học sinh đăng nhập lần đầu và thay đổi mật khẩu tài khoản Office 365 for Education và xác nhận việc đăng nhập thành công
1. Đăng nhập lần đầu và thay đổi mật khẩu

-   Mở trình duyệt (sử dụng 1 trong các trình duyệt sau: Vivaldi, Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera, …)

-   Trên thanh địa chỉ nhập portal.office.com


-   Màn hình đăng nhập xuất hiện

-   Nhập tài khoản Office 365 của học sinh có dạng ***@thpthiephoa3.edu.vn vào như hình dưới


-   Bấm nút “Tiếp theo/Next” màn hình nhập mật khẩu xuất hiện


-   Nhập mật khẩu lần đầu do Nhà trường cấp và bấm nút “Đăng nhập/Sign”

-   Màn hình yêu cầu thay đổi mật khẩu ban đầu xuất hiện


-   Nhập mật khẩu ban đầu và mật khẩu mới vào các vị trí như hình trên (mật khẩu mới phải có CHỮ HOA, chữ thường, chữ số và không có quy luật dễ đoán)

-   Vào liên kết Cần thêm thông tin (More information required) để xem hướng dẫn thêm số điện thoại hoặc email cá nhân (chỉ cần thêm email hoặc số điện thoại, để tự lấy lại mật khẩu tài khoản nếu bị quên)

-   Bấm “Đăng nhập/Sign” màn hình xuất hiện

Các em cứ chọn “Tiếp theo/Next” là xong

Lưu ý: Học sinh phải nhớ mật khẩu mới để sử dụng sau này.

2. Xác nhận đăng nhập thành công (bước này có thể bỏ qua, vì mục đích của bước này chỉ để báo cáo với thầy/cô giáo đã hoàn thành xác nhận tài khoản)

-   Để xác nhận đăng nhập/kích hoạt tài khoản thành công, học sinh bấm vào liên kết https://forms.office.com/r/w9Muw3yMzT hoặc dùng điện thoại quét mã QR dưới đây


-   Tiến hành đăng nhập nếu yêu cầu (bằng tài khoản Office 365 Education của bạn)

-   Thực hiện điền thông tin vào biểu mẫu và “Gửi/Submit”.

Chúc các em thành công!
Lê Văn Chuyên

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.