Tiêu điểm

KẾ HOẠCH - Kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học theo Khung phân phối chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT ứng phó với dịch covid- 19 năm học 2021- 2022 của Sở ban hành theo công văn 1238/ SGDĐT- GDTrH&GDTX ngày 27/9/2021;
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân hóa trình độ của học sinh. Không kiểm tra những nội dung kiến thức đã tinh giảm “ Không dạy”, “Không làm”, “ Không thực hiện”, “ Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện). Đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phù hợp với chương trình dạy học, thời gian quy định của môn kiểm tra.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ II nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác.

Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.