Lịch công tác

LIÊN HỆ


Tùy theo mục đích mà chọn một trong các cách liên hệ sau:
1) Trực tiếp đến Trường THPT Hiệp Hòa số 32) Điện thoại/Email             2.1) Điện thoại: 0204.3563 235             2.2) Email: thpthiephoa3@bacgiang.edu.vn3) Gửi thông tin qua Form dưới đây:        Tên của bạn :

           
        Email của bạn: (bắt buộc)
           
        Nội dung: (bắt buộc)
           
                                                    

Không có nhận xét nào