Lịch công tác

Thông báo điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và lịch tập trung học sinh trúng tuyển

- Điểm chuẩn nguyện vọng 1: 25,00 điểm.
- Điểm chuẩn nguyện vọng 2: 27,1 điểm.
- Tập trung học sinh trúng tuyển: 15h00 ngày 01/08/2017.
- Khi đi tập trung học sinh không mang theo hồ sơ. Lịch nộp hồ sơ thông báo sau khi tập trung. 

https://lh3.googleusercontent.com/lkrmZHc1xMu3XANtRhviL2RABr1sm50oSBqzPO_P2WYzHVAUfseDuvS1FfB6WdVwnqmVqaWbTLJ1bvcClPaYZWqtzrz2RY_EL7WyTJ8w_yy3bdSyaFa3jtb77fM5UpoOuCEvuhKNYggIVmGc_iGQxU6PEi1NbwEShRfaE6572bj1yZac_60FOgw3LZGC97K8iQ4Qs26Bx0836Lll2LkElqOWR7khXx3mixk0epI5VBiU2DL6Z2ibJMS3b2M4Dgr_XCa8Z-11K5wvXXLbEI9DMlPKrdfofPb81CrJ_FH33FEZm1r6IdiiW1F4y33DPUD0YBj1QPFqEaN2m76EHBaxD8xuwvbAI6EubDwaeR8y2bANj4-qHiW9TyTJDzU3Kmi9HCVMR7vE6wqFnmqvJA0Fymoa573qzuTk11gJHGxLww9oHOkHTbGU_S0wnl5Y4QVAnnTGDFBqHFeXoDdxRIbdorlB60jKNpP0M6Xs097qPc8qEHnlGVh6ybfD5Qbegno_2pUJzcLw5QRNpc9yHjnn8uz6n8fHcmbH8IELQhP6P7YEaUgrCgT6ocihLYIEEAgPtYqUVzHpyTXZGAm_d219pcNRpm_CCyqRmYBviGk=s300-no

Không có nhận xét nào