Lịch công tác

Thư viện sách với việc học tập của học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 3

Trong tiến trình phát triển chung của nhân loại, tri thức có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia đều dựa trên nền tảng tri thức và muốn có tri thức thì phải học tập.

Như lời Bác Hồ đã nói “Non sông Việt Nam có vẻ vang, có sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ phần lớn công học tập ở các cháu”, các em học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 3 đang phấn đấu để làm tròn nhiệm vụ nhiệm vụ của mình bằng việc chăm chỉ đọc sách

clip_image002clip_image004clip_image006clip_image008clip_image010clip_image012clip_image014clip_image016clip_image018

1 nhận xét: